Hợp âm: D#º7 - D sharp diminished seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: D#º7 - D sharp diminished seventh - diminished chord with a double flat 7 (6th) - Các note cấu thành: D# F# A C - Cấu trúc quãng: R m3 m5 6

D#º7

(D sharp diminished seventh)

LevelAdvancedCategoryMinor chord ; Dim chord ; 7th chord ;
NodesD# F# A CInterval StructureR m3 m5 6
Descriptiondiminished chord with a double flat 7 (6th)
Alternative Symbol D#º ; D#dim ; D#dim7 ; D#dim/6 ; D#dim(add6) ;Related Chords Ebº7 ;

Chord [D#º7] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 1 2 1 2] - Intermediate
[x 6 7 5 7 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [D#º7]
Other [Ukulele] finger positions of [D#º7]

Hợp âm: D#º7 - D sharp diminished seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele