Hợp âm: Csus4\G - C (with G added as the lower note) suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Csus4\G - C (with G added as the lower note) suspended fourth - major chord with 3th replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor - Các note cấu thành: G C F G - Cấu trúc quãng: R 4 5

Csus4\G

(C (with G added as the lower note) suspended fourth)

Mức độAdvancedDanh mụcsuspended chord ;
NốtG C F GCấu trúc quãngR 4 5
Mô tảmajor chord with 3th replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor
Ký hiệu thay thế C4\G ; C#3\G ;Hợp âm liên quan Csus4 ;

Hợp âm [Csus4\G] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[3 3 3 5 6 3] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Csus4\G]
Other [Ukulele] finger positions of [Csus4\G]

Hợp âm: Csus4\G - C (with G added as the lower note) suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele