Hợp âm: Cm7b5 - C minor seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Cm7b5 - C minor seventh flat five - diminished chord with a minor 7 - Các note cấu thành: C D# F# A# - Cấu trúc quãng: R m3 m5 m7

Cm7b5

(C minor seventh flat five)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; Dim chord ; 7th chord ;
NốtC D# F# A#Cấu trúc quãngR m3 m5 m7
Mô tảdiminished chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Cº7 ; C1/2dim ; C1/2dim7 ; Cm7(b5) ; Cm7(-5) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Cm7b5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 3 4 3 4 x] - Intermediate
[8 x 8 8 7 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Cm7b5]
Other [Ukulele] finger positions of [Cm7b5]

Hợp âm: Cm7b5 - C minor seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele