Hợp âm: C9\G - C (with G added as the lower note) ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C9\G - C (with G added as the lower note) ninth - is 7 (dom7) with added 9th - Các note cấu thành: G C E G A# D - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7 9

C9\G

(C (with G added as the lower note) ninth)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtG C E G A# DCấu trúc quãngR 3 5 m7 9
Mô tảis 7 (dom7) with added 9th
Ký hiệu thay thế C7(add9)\G ; C7/9\G ;Hợp âm liên quan C9 ;

Hợp âm [C9\G] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 10 10 9 11 10] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [C9\G]
Other [Ukulele] finger positions of [C9\G]

Hợp âm: C9\G - C (with G added as the lower note) ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele