Hợp âm: C9#5 - C ninth sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C9#5 - C ninth sharp five - is 7#5 with added 9th - Các note cấu thành: C E G# A# D - Cấu trúc quãng: R 3 m6 m7 9

C9#5

(C ninth sharp five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtC E G# A# DCấu trúc quãngR 3 m6 m7 9
Mô tảis 7#5 with added 9th
Ký hiệu thay thế C9(#5) ; C+9 ; Caug9 ; C7#5(add9) ;Hợp âm liên quan C9#5\E ;

Hợp âm [C9#5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 3 3 3 3 4] - Intermediate
[8 7 8 7 9 x] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [C9#5]
Other [Ukulele] finger positions of [C9#5]

Hợp âm: C9#5 - C ninth sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele