Hợp âm: C7b5 - C seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C7b5 - C seventh flat five - does not correlate directly with any major, minor, augmented or dimished chord - Các note cấu thành: C E F# A# - Cấu trúc quãng: R 3 m5 m7

C7b5

(C seventh flat five)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtC E F# A#Cấu trúc quãngR 3 m5 m7
Mô tảdoes not correlate directly with any major, minor, augmented or dimished chord
Ký hiệu thay thế C7(b5) ; C7(-5) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [C7b5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 3 4 3 5 x] - Advanced
[8 x 8 9 7 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [C7b5]
Other [Ukulele] finger positions of [C7b5]

Hợp âm: C7b5 - C seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele