Hợp âm: C7\G - C (with G added as the lower note) dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C7\G - C (with G added as the lower note) dominant seventh - major chord with a minor 7 - Các note cấu thành: G C E G A# - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7

C7\G

(C (with G added as the lower note) dominant seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtG C E G A#Cấu trúc quãngR 3 5 m7
Mô tảmajor chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Cdom\G ; Cdom7\G ;Hợp âm liên quan C7 ;

Hợp âm [C7\G] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[3 3 2 3 1 0] - Intermediate
[3 3 5 3 5 3] - Intermediate
[x 10 10 12 11 12] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [C7\G]
Other [Ukulele] finger positions of [C7\G]

Hợp âm: C7\G - C (with G added as the lower note) dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele