Hợp âm: C7\E - C (with E added as the lower note) dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C7\E - C (with E added as the lower note) dominant seventh - major chord with a minor 7 - Các note cấu thành: E C E G A# - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7

C7\E

(C (with E added as the lower note) dominant seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtE C E G A#Cấu trúc quãngR 3 5 m7
Mô tảmajor chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Cdom\E ; Cdom7\E ;Hợp âm liên quan C7 ;

Hợp âm [C7\E] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[12 x 10 12 11 x] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [C7\E]
Other [Ukulele] finger positions of [C7\E]

Hợp âm: C7\E - C (with E added as the lower note) dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele