Hợp âm: Cº7\A - C (with A added as the lower note) diminished seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Cº7\A - C (with A added as the lower note) diminished seventh - diminished chord with a double flat 7 (6th) - Các note cấu thành: A C D# F# A - Cấu trúc quãng: R m3 m5 6

Cº7\A

(C (with A added as the lower note) diminished seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMinor chord ; Dim chord ; 7th chord ;
NốtA C D# F# ACấu trúc quãngR m3 m5 6
Mô tảdiminished chord with a double flat 7 (6th)
Ký hiệu thay thế Cº\A ; Cdim\A ; Cdim7\A ; Cdim/6\A ; Cdim(add6)\A ;Hợp âm liên quan Cº7 ;

Hợp âm [Cº7\A] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[5 6 7 5 7 5] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Cº7\A]
Other [Ukulele] finger positions of [Cº7\A]

Hợp âm: Cº7\A - C (with A added as the lower note) diminished seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele