Hợp âm: C#7b5 - C sharp seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C#7b5 - C sharp seventh flat five - does not correlate directly with any major, minor, augmented or dimished chord - Các note cấu thành: C# F G B - Cấu trúc quãng: R 3 m5 m7

C#7b5

(C sharp seventh flat five)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtC# F G BCấu trúc quãngR 3 m5 m7
Mô tảdoes not correlate directly with any major, minor, augmented or dimished chord
Ký hiệu thay thế C#7(b5) ; C#7(-5) ;Hợp âm liên quan Db7b5 ;

Hợp âm [C#7b5] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[9 x 9 10 8 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [C#7b5]
Other [Ukulele] finger positions of [C#7b5]

Hợp âm: C#7b5 - C sharp seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele