Hợp âm: C#º7 - C sharp diminished seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C#º7 - C sharp diminished seventh - diminished chord with a double flat 7 (6th) - Các note cấu thành: C# E G A# - Cấu trúc quãng: R m3 m5 6

C#º7

(C sharp diminished seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMinor chord ; Dim chord ; 7th chord ;
NốtC# E G A#Cấu trúc quãngR m3 m5 6
Mô tảdiminished chord with a double flat 7 (6th)
Ký hiệu thay thế C#º ; C#dim ; C#dim7 ; C#dim/6 ; C#dim(add6) ;Hợp âm liên quan Dbº7 ;

Hợp âm [C#º7] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[9 x 8 9 8 x] - Advanced
[x 4 2 3 2 3] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [C#º7]
Other [Ukulele] finger positions of [C#º7]

Hợp âm: C#º7 - C sharp diminished seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele