Hợp âm: Bsus4 - B suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bsus4 - B suspended fourth - major chord with 3th replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor - Các note cấu thành: B E F# - Cấu trúc quãng: R 4 5

Bsus4

(B suspended fourth)

Mức độAdvancedDanh mụcsuspended chord ;
NốtB E F#Cấu trúc quãngR 4 5
Mô tảmajor chord with 3th replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor
Ký hiệu thay thế B4 ; B#3 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Bsus4] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 2 2 4 5 2] - Intermediate
[7 9 9 9 7 7] - Intermediate
[x x 9 9 7 7] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Bsus4]
Other [Ukulele] finger positions of [Bsus4]

Hợp âm: Bsus4 - B suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele