Hợp âm: Bmaj13 - B major thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bmaj13 - B major thirteenth - Major seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th - Các note cấu thành: B D# F# A# G# - Cấu trúc quãng: R 3 5 7 13

Bmaj13

(B major thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtB D# F# A# G#Cấu trúc quãngR 3 5 7 13
Mô tảMajor seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th
Ký hiệu thay thế BM13 ; BMaj7(add13) ; BM7(add13) ; Bmajor7(add13) ; BM7/13 ; BMaj7/13 ; BM6 ; BMaj7(add6) ; BM7(add6) ; Bmajor7(add6) ; BM7/6 ; BMaj7/6 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Bmaj13] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 2 x 3 4 4] - Advanced
[7 x 8 8 9 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Bmaj13]
Other [Ukulele] finger positions of [Bmaj13]

Hợp âm: Bmaj13 - B major thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele