Hợp âm: Bbm - B flat minor - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bbm - B flat minor - basic minor triad - Các note cấu thành: Bb Db F - Cấu trúc quãng: R m3 5

Bbm

(B flat minor)

Mức độProfessionalDanh mụcMinor chord ;
NốtBb Db FCấu trúc quãngR m3 5
Mô tảbasic minor triad
Ký hiệu thay thế Bbmin ; Bb- ;Hợp âm liên quan A#m ;

Hợp âm [Bbm] - 5 [Guitar] Standard Finger Positions:
[6 8 8 6 6 6] - Intermediate
[x 1 3 3 2 1] - Intermediate
[x x 8 10 11 9] - Advanced
[x x 8 6 6 9] - Advanced
[x 13 11 10 11 x] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Bbm]
Other [Ukulele] finger positions of [Bbm]

Hợp âm: Bbm - B flat minor - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele