Hợp âm: Bbaug - B flat augmented - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bbaug - B flat augmented - basic augmented triad. - Các note cấu thành: Bb D Gb - Cấu trúc quãng: R 3 m6

Bbaug

(B flat augmented)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; Augmented chord ;
NốtBb D GbCấu trúc quãngR 3 m6
Mô tảbasic augmented triad.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan A#aug ;

Hợp âm [Bbaug] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 0 3 3 1] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Bbaug]
Other [Ukulele] finger positions of [Bbaug]

Hợp âm: Bbaug - B flat augmented - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele