Hợp âm: Bb9#5 - B flat ninth sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bb9#5 - B flat ninth sharp five - is 7#5 with added 9th - Các note cấu thành: Bb D Gb Ab C - Cấu trúc quãng: R 3 m6 m7 9

Bb9#5

(B flat ninth sharp five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtBb D Gb Ab CCấu trúc quãngR 3 m6 m7 9
Mô tảis 7#5 with added 9th
Ký hiệu thay thế Bb9(#5) ; Bb+9 ; Bbaug9 ; Bb7#5(add9) ;Hợp âm liên quan A#9#5 ;

Hợp âm [Bb9#5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 0 1 1 2] - Intermediate
[6 x 6 7 7 8] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Bb9#5]
Other [Ukulele] finger positions of [Bb9#5]

Hợp âm: Bb9#5 - B flat ninth sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele