Hợp âm: Bb - B flat major - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bb - B flat major - basic major triad - Các note cấu thành: Bb D F - Cấu trúc quãng: R 3 5

Bb

(B flat major)

LevelProfessionalCategoryMajor chord ;
NodesBb D FInterval StructureR 3 5
Descriptionbasic major triad
Alternative Symbol BbM ;Related Chords A# ;

Chord [Bb] - 5 [Guitar] Standard Finger Positions:
[6 8 8 7 6 6] - Intermediate
[x 1 3 3 3 1] - Intermediate
[6 5 3 3 3 x] - Advanced
[x x 8 10 11 10] - Advanced
[x 13 12 10 11 10] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Bb]
Other [Ukulele] finger positions of [Bb]

Hợp âm: Bb - B flat major - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele