Hợp âm: Amaj7 - A major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Amaj7 - A major seventh - major chord with a major 7 - Các note cấu thành: A C# E G# - Cấu trúc quãng: R 3 5 7

Amaj7

(A major seventh)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtA C# E G#Cấu trúc quãngR 3 5 7
Mô tảmajor chord with a major 7
Ký hiệu thay thế Amajor7 ; AM7 ; AMaj7 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Amaj7] - 5 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 0 2 1 2 0] - Rookie
[x 0 2 2 2 4] - Intermediate
[x x 7 6 5 4] - Advanced
[x 12 11 9 9 9] - Advanced
[5 x 6 6 5 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Amaj7]
Other [Ukulele] finger positions of [Amaj7]

Hợp âm: Amaj7 - A major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele