Hợp âm: Absus2 - A flat suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Absus2 - A flat suspended second - major chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor - Các note cấu thành: Ab Bb Eb - Cấu trúc quãng: R 2 5

Absus2

(A flat suspended second)

Mức độAdvancedDanh mụcsuspended chord ;
NốtAb Bb EbCấu trúc quãngR 2 5
Mô tảmajor chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor
Ký hiệu thay thế Ab2 ;Hợp âm liên quan G#sus2 ;

Hợp âm [Absus2] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 6 8 6 7] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Absus2]
Other [Ukulele] finger positions of [Absus2]

Hợp âm: Absus2 - A flat suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele