Hợp âm: Abaug - A flat augmented - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Abaug - A flat augmented - basic augmented triad. - Các note cấu thành: Ab C E - Cấu trúc quãng: R 3 m6

Abaug

(A flat augmented)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; Augmented chord ;
NốtAb C ECấu trúc quãngR 3 m6
Mô tảbasic augmented triad.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan G#aug ;

Hợp âm [Abaug] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 3 2 1 1 x] - Advanced
[4 3 2 1 1 0] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Abaug]
Other [Ukulele] finger positions of [Abaug]

Hợp âm: Abaug - A flat augmented - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele