Hợp âm: Ab9sus4 - A flat ninth suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Ab9sus4 - A flat ninth suspended fourth - Ninth chord with the 3rd replaced by the 4th. Most of the time the 5th is left out (3rd note) - Các note cấu thành: Ab Db Eb Gb Bb - Cấu trúc quãng: R 4 5 m7 9

Ab9sus4

(A flat ninth suspended fourth)

Mức độRookieDanh mục7th chord ; 9th chord ; suspended chord ;
NốtAb Db Eb Gb BbCấu trúc quãngR 4 5 m7 9
Mô tảNinth chord with the 3rd replaced by the 4th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan G#9sus4 ;

Hợp âm [Ab9sus4] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 x 4 3 2 x] - Intermediate
[x x 6 6 7 6] - Intermediate
[x 11 11 11 11 11] - Intermediate
[x 11 x 11 11 9] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Ab9sus4]
Other [Ukulele] finger positions of [Ab9sus4]

Hợp âm: Ab9sus4 - A flat ninth suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele