Hợp âm: Aaug - A augmented - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Aaug - A augmented - basic augmented triad. - Các note cấu thành: A C# F - Cấu trúc quãng: R 3 m6

Aaug

(A augmented)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; Augmented chord ;
NốtA C# FCấu trúc quãngR 3 m6
Mô tảbasic augmented triad.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Aaug] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 0 3 2 2 1] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Aaug]
Other [Ukulele] finger positions of [Aaug]

Hợp âm: Aaug - A augmented - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele