Hợp âm: A#m - A sharp minor - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: A#m - A sharp minor - basic minor triad - Các note cấu thành: A# C# F - Cấu trúc quãng: R m3 5

A#m

(A sharp minor)

Mức độProfessionalDanh mụcMinor chord ;
NốtA# C# FCấu trúc quãngR m3 5
Mô tảbasic minor triad
Ký hiệu thay thế A#min ; A#- ;Hợp âm liên quan Bbm ;

Hợp âm [A#m] - 5 [Guitar] Standard Finger Positions:
[6 8 8 6 6 6] - Intermediate
[x 1 3 3 2 1] - Intermediate
[x x 8 10 11 9] - Advanced
[x x 8 6 6 9] - Advanced
[x 13 11 10 11 x] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [A#m]
Other [Ukulele] finger positions of [A#m]

Hợp âm: A#m - A sharp minor - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele