Hợp âm: A#aug - A sharp augmented - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: A#aug - A sharp augmented - basic augmented triad. - Các note cấu thành: A# D F# - Cấu trúc quãng: R 3 m6

A#aug

(A sharp augmented)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; Augmented chord ;
NốtA# D F#Cấu trúc quãngR 3 m6
Mô tảbasic augmented triad.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan Bbaug ;

Hợp âm [A#aug] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 0 3 3 1] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [A#aug]
Other [Ukulele] finger positions of [A#aug]

Hợp âm: A#aug - A sharp augmented - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele