Hợp âm: A#9sus4 - A sharp ninth suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: A#9sus4 - A sharp ninth suspended fourth - Ninth chord with the 3rd replaced by the 4th. Most of the time the 5th is left out (3rd note) - Các note cấu thành: A# D# F G# C - Cấu trúc quãng: R 4 5 m7 9

A#9sus4

(A sharp ninth suspended fourth)

Mức độRookieDanh mục7th chord ; 9th chord ; suspended chord ;
NốtA# D# F G# CCấu trúc quãngR 4 5 m7 9
Mô tảNinth chord with the 3rd replaced by the 4th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan Bb9sus4 ;

Hợp âm [A#9sus4] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 1 1 1 1] - Rookie
[6 x 6 5 4 x] - Advanced
[6 8 6 8 6 8] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [A#9sus4]
Other [Ukulele] finger positions of [A#9sus4]

Hợp âm: A#9sus4 - A sharp ninth suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele