Hợp âm: A#9b5 - A sharp ninth flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: A#9b5 - A sharp ninth flat five - is 7b5 with added 9th - Các note cấu thành: A# D E G# C - Cấu trúc quãng: R 3 m5 m7 9

A#9b5

(A sharp ninth flat five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtA# D E G# CCấu trúc quãngR 3 m5 m7 9
Mô tảis 7b5 with added 9th
Ký hiệu thay thế A#9(b5) ; A#9(-5) ; A#7/9(b5) ;Hợp âm liên quan Bb9b5 ;

Hợp âm [A#9b5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 0 1 1 0] - Rookie
[x 1 2 1 1 2] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [A#9b5]
Other [Ukulele] finger positions of [A#9b5]

Hợp âm: A#9b5 - A sharp ninth flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele