Hợp âm: A#7sus4 - A sharp dominant seventh suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: A#7sus4 - A sharp dominant seventh suspended fourth - Dominant 7th chord with the 3rd replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor. - Các note cấu thành: A# D# F G# - Cấu trúc quãng: R 4 5 m7

A#7sus4

(A sharp dominant seventh suspended fourth)

Mức độIntermediateDanh mục7th chord ; suspended chord ;
NốtA# D# F G#Cấu trúc quãngR 4 5 m7
Mô tảDominant 7th chord with the 3rd replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan Bb7sus4 ;

Hợp âm [A#7sus4] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 3 1 4 1] - Advanced
[x x 8 10 9 11] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [A#7sus4]
Other [Ukulele] finger positions of [A#7sus4]

Hợp âm: A#7sus4 - A sharp dominant seventh suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele