Chord/Tab song: Yến Vô Hiết (Lời Việt) - Tưởng Tuyết Nhi (蒋雪儿)

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Yến Vô Hiết (Lời Việt) - Tưởng Tuyết Nhi (蒋雪儿) - (Verse1 Người từng bên [Em]ta xa rồi bao nhiêu ái [G]tình the...)

--
Verse1
Người từng bên [Em]ta xa rồi bao nhiêu ái [G]tình theo dòng trôi
Vốn biết đau [D]lòng mà sao ta ôi sớm [Em]chiều bồi hồi
Hoài niệm khi [Em]xưa qua vội xuân thu cứ [G]vậy theo vần thôi
Tháng nhớ năm [D]chờ tự trách ta một thân u [Em]tối
 
Chous
Chàng từng yêu [C]ai những [D]vết thương lòng năm [Em]ấy
Chàng từng yêu [C]ai mỗi [D]tối mong chàng ta [G]khẽ chau mày
Ngày tháng trống [C]vắng nắng [D]tắt riêng ta lệ [Em]rơi hao gầy
Tư tình [C]cùng với cố [D]nhân sao quên được [Em]đây
 
Chàng từng yêu [C]ai những [D]vết thương lòng năm [Em]ấy
Chàng từng yêu [C]ai mỗi [D]tối ân hận xa [G]cách đêm ngày
Ngày tháng trống [C]vắng cứ [D]ngắm trăng u sầu [Em]nơi hoang lạnh
Yêu mà [C]chẳng thể sánh [D]đôi riêng ta đêm [Em]tàn canh
 
Verse2
Người từng bên [Em]ta xa rồi bao nhiêu ái [G]tình theo dòng trôi
Vốn biết đau [D]lòng mà sao ta ôi sớm [Em]chiều bồi hồi
Hoài niệm khi [Em]xưa qua vội xuân thu cứ [G]vậy theo vần thôi
Tháng nhớ năm [D]chờ tự trách ta một thân u [Em]tối
 
Chous
Chàng từng yêu [C]ai những [D]vết thương lòng năm [Em]ấy
Chàng từng yêu [C]ai mỗi [D]tối mong chàng ta [G]khẽ chau mày
Ngày tháng trống [C]vắng nắng [D]tắt riêng ta lệ [Em]rơi hao gầy
Tư tình [C]cùng với cố [D]nhân sao quên được [Em]đây
 
Chàng từng yêu [C]ai những [D]vết thương lòng năm [Em]ấy
Chàng từng yêu [C]ai mỗi [D]tối ân hận xa [G]cách đêm ngày
Ngày tháng trống [C]vắng cứ [D]ngắm trăng u sầu [Em]nơi hoang lạnh
Yêu mà [C]chẳng thể sánh [D]đôi riêng ta đêm [Em]tàn canh
 
Chàng từng yêu [C]ai những [D]vết thương lòng năm [Em]ấy
Chàng từng yêu [C]ai mỗi [D]tối ân hận xa [G]cách đêm ngày
Ngày tháng trống [C]vắng cứ [D]ngắm trăng u sầu [Em]nơi hoang lạnh
Yêu mà [C]chẳng thể sánh [D]đôi riêng ta đêm [Em]tàn canh
 
Mik viết theo lời của LEE PHÚ QUÝ
Hát là TIỂU MUỘI MÀN THẦU

Chords List

Chord: Yến Vô Hiết (Lời Việt) - Tưởng Tuyết Nhi (蒋雪儿) - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like