Chord/Tab song: Xuân Trong Tay Em

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Xuân Trong Tay Em - ([C]Xuân nơi theo cánh chim én xuân vào [F]Xuân leo gót sen [...)

a year ago269 Quốc Bảo
--
[C]Xuân nơi theo cánh chim én xuân vào
[F]Xuân leo gót sen [C]mùa xuân như ùa [F]đến
Lòng cô [D7]gái như sướng [G7]vui
[C]Xuân đến bên những cơn gió xuân về
[F]Xuân đến em tóc thơm [C]mát theo em ra [F]vườn
Xin em [D7]tiếng cười bên luống [G7]hoa
 
Đấу xuân trong [C]taу em xuân vương chân [E7]em hỡi [Am]em xinh [D7]hiền
Hương xuân bao [G7]la xuân vui
xuân [C]ca nhờ có [E7]em xuân thêm tưng [Am]bừng
Thêm xuân cho [Fm]hoa thêm xuân đời [C]ta

Chords List

Chord: Xuân Trong Tay Em - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like