Hợp âm - tab: Xứ Huế Quê Em - Lâm Đình Thuận - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Xứ Huế Quê Em - Lâm Đình Thuận - (Mời anh [C] về xứ Huế quê [Em] em Có dòng sông [Dm] Hương nư...)

2 years ago315 Lâm Đình Thuận
--
Mời anh [C] về xứ Huế quê [Em] em
Có dòng sông [Dm] Hương nước [G] chảy êm [C] đềm
Tựa mạn [Am] thuyền nghe điệu hò trong [Dm] đêm
Giọng ai dịu [D7] ngọt cho lòng nhớ [G7] thương.
 
Con gái cố [C] đô thùy mị nết [Em] na
Áo [Am] tím cài [Dm] hoa thướt tha mượt [G] mà
Câu lý mười [F] thương nghe sao thiết [Dm] tha
Cho đẹp [G7] lòng khách đến từ phương [C] xa.
 
Hò [C] ơ! chợ Đông [F] Ba ngang qua Vĩ [Dm] Dạ
Bến sông [G] Hương sâu nặng ân [C] tình
Tràng [Dm] Tiền, Bến Ngự, Vân [G] Lâu
Dáng ai dịu [C] dàng cho lòng càng nhớ [F] thương.
 
Mời anh [C] về xứ Huế mộng [Em] mơ
Nón bài [Dm] thơ che nghiêng đón [C] chờ
Thuyền êm [Am] trôi trên sông lững [Dm] lờ
Huế đẹp nên [G7] thơ thỏa lòng mong [C] chờ.

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Xứ Huế Quê Em - Lâm Đình Thuận - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích