Chord/Tab song: Xổ Số Kiến Thiết Quốc Gia - Trần Văn Trạch

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Xổ Số Kiến Thiết Quốc Gia - Trần Văn Trạch - (Kiến thiết quốc [C]gia giúp đồng bào [G]ta Xây đắp muôn [G7]...)

5 months ago54 Fox Trần Văn Trạch
--
Kiến thiết quốc [C]gia giúp đồng bào [G]ta
Xây đắp muôn [G7]người được nên cửa [C]nhà
Tô điểm giang [C]san qua bao lầm [G]than
Ta thề kiến [G7]thiết trong giấc mộng [C]vàng
 
Triệu phú đến [C]nơi năm muời đồng [G]thôi
Mua lấy xe [G7]nhà giàu sang mấy [C]hồi
Kiến thiết quốc [C]gia giúp đồng bào [G]ta
Ấy là thiên [G7]chức của người Việt [C]Nam
 
Mua số mau [F]lên. Xổ số gần [C]đến
Mua số mau [F]lên. Xổ [Fm]số... gần... [C]đến...

Chords List

Chord: Xổ Số Kiến Thiết Quốc Gia - Trần Văn Trạch - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like