Chord/Tab song: Xin Chúa thấu lòng con - Nguyễn Văn Đông

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Xin Chúa thấu lòng con - Nguyễn Văn Đông - (1. [C] Chúa [E7] ngự ở trên [Am] cao Lòng [Em] trời bể bao [...)

--
1. [C] Chúa [E7] ngự ở trên [Am] cao
Lòng [Em] trời bể bao [F] la
Ngày [D7] lớn con đã tin [G] rằng
Khi lòng khổ [D7] đau
Tìm đến Chúa ban an [G] lành.

2. Lạy [C] Chúa [E7] mùa giáng sinh [Am] xưa
Ngày [Em] đầu vương yêu [F] đương
Người [D7] ấy hứa với con [G] rằng
Tan mùa chiến [F] chinh
Ngày đó anh [G] về kết [C] đôi.

ĐK:
[Am] Nhưng từng đêm chiếc [F] lá lìa cành
[Fm] Đêm từng đêm giấc [C] mơ kinh hoàng
Nhân [D7] loại [G] còn ngủ [C] say bên những
Kiếp người quê [Dm] hương đoạ [G] đầy.

[C] Ôi đêm thánh vô [F] cùng
Lời thương dệt khắp muôn [Em] trùng
[Am] Người mau về [Dm] đi đừng gieo biệt [G] ly
Từng hồi [C] chuông nửa [F] đêm [G] sầu [C] bi.

3. [C] Chiến [E7] cuộc mấy mươi [Am] năm
Mảnh [Em] trời bắc gian [F] truân
Lạy [D7] Chúa chinh chiến lâu [G] rồi
Cho mùa giáng [F] sinh này đến thanh [G] bình Chúa [C] ơi.

Chords List

Chord: Xin Chúa thấu lòng con - Nguyễn Văn Đông - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like