Chord/Tab song: Vũ Điệu Umsilabum - Nhạc Ngoại Lời Việt

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Vũ Điệu Umsilabum - Nhạc Ngoại Lời Việt - (Um si la [Gm]Bum ba la bum ba là qua ca la [Bb]ba Le he [C]b...)

6 months ago83
--
Um si la [Gm]Bum ba la bum ba là qua ca la [Bb]ba
Le he [C]bum la he ala ca [F]la ba le e
Um si la [Gm]Bum ba la bum ba là qua ca la [Bb]ba
Le he [C]bum la he ala ca [F]la ba le e
Không [Gm]gian như đang quay cuồn cùng múa theo điệu [F]manbo,
Từng dòng nhạc hòa nhịp trong tim người. Say yeah say [Gm]one
Đôi chân ta theo tiến nhạc cùng múa theo điệu [F]mambo,
Từng dòng nhạc hòa nhịp trong tim người.Say yeah say [Gm]one
 
Um si la [Gm]Bum ba la bum ba là qua ca la [Bb]ba
Le he [C]bum la he ala ca [F]la ba le e
Um si la [Gm]Bum ba la bum ba là qua ca la [Bb]ba
Le he [C]bum la he ala ca [F]la ba le e
 
Cô [Gm]em xinh trong mơ màng hãy múa theo cùng anh [F]này.
Nụ cười nàng làm tình ta điên cuồn, Say yeah say [Gm]one
Trông em xinh như đóa hồng tôi ngấy ngây vì [F]yêu nàng,
Nụ cười nàng làm tình ta điên cuồn. Say yeah say [Gm]one

Chords List

Chord: Vũ Điệu Umsilabum - Nhạc Ngoại Lời Việt - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like