Chord/Tab song: Turn It Up - Hứa Kim Tuyền

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Turn It Up - Hứa Kim Tuyền - ([Am]Bidibi bidibi bidibibidiboo [G]Bidibi bidibi bidibi bidi...)

a year ago315 Disco Hứa Kim Tuyền
--
[Am]Bidibi bidibi bidibibidiboo [G]Bidibi bidibi bidibi bidibi
[F]Bidibi bidibi bidibibidiboo [Dm]Bidibi bidi[E7]bi Bi bi bi bi bi bi
 
[Am]Có những lúc cắn móng tay em thấy rất là buồn
[G]Xung quanh em cả thế gian như đã không còn đưa lối
[F]Em thôi yêu em thôi tin, em đã thôi đợi chờ
[Dm]Rồi bất ngờ người đến [E7]đây đã khiến lòng em như bốc cháy
[Am]Turn it up turn it up em lắng nghe lòng mình
[G]Như đôi tai đã lắng nghe nghe những nốt nhạc vang lên
[F]Em yêu anh muốn có anh You make me feel like
[Dm]Từng giác quan từng tế [E7]bào dòng máu nồng như đang bốc cháy
 
[Am]This is A M E E Baby do you wanna play with me
[G]All eyes on me But I only want to See you just 5-min
[F]You light up my sky You wake up my life
[Dm]You got me feel Like [E7]iced cold Coca-Cola
 
[Am]Live it up live it up Lòng tràn đầy mê say
[G]Turn it up turn it up Chẳng cần phải cắn móng tay
[F]Burn it up burn it up và rồi người sẽ thấy
[Dm]Bidibi bidi[E7]bi bidibibidiboo
[Am]Live it up live it up chẳng cần người phải nói
[G]Turn it up turn it up lòng này đã trót yêu rồi
[F]Burn it up burn it up chỉ cần mình anh thôi
[Dm]Bidibi bidi[E7]bi bidibibidiboo
 
BRIDGE
[Am]You got me feel like you got me feel like
[G]You got me feel like you got me feel like
[F]You got me You got me You got me You got me
[Dm]You you you got me [E7]You got me feel like
 
[Am]Bidibi bidibi bidibibi Live it up
[G]Bidibi bidibi bidibibi Turn it up
[F]Bidibi bidibi bidibibi Burn it up
[Dm]Bidibi bidi[E7]bi bidibibidiboo

Chords List

Chord: Turn It Up - Hứa Kim Tuyền - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like