Chord/Tab song: Tuổi thôi nôi - Anh Việt Thu

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Tuổi thôi nôi - Anh Việt Thu - (Ngày con [Am] tròn cái tuổi là tuổi thôi nôi Tay nâng niu mộ...)

--
Ngày con [Am] tròn cái tuổi là tuổi thôi nôi
Tay nâng niu một tháp một [D] tháp cái tuổi [G] nào
Ôi cái [Am] tuổi cái tuổi ngọc [D] ngà
Ngàn hoa nở trên luống [Am] cày
Cho con [Em] còn một tuổi thôi [Am] nôi.

Mừng mừng [D] con một [A] chuỗi trăng [D] sao
Một [A] câu hát ca dao thật buồn
Cho con [Em] tròn một tuổi thôi [Am] nôi

Ngày con [Am] tròn cái tuổi tuổi thôi nôi
Bên kia [D] sông nắng dậy đỏ [Am] bờ
Mừng [D] con một [A] tuổi
Ôi cái [Am] tuổi cái tuổi ngọc [D] ngà
Một con sáo bay sổ [Am] lồng
Cho con [Em] tròn một tuổi thôi [Am] nôi

Mừng mừng [D] con một [Am] dãy quê [D] hương
Và đàn chim trắng tung bay khắp [Am] trời
Cho con [Em] tròn một tuổi thôi [Am] nôi

Ngày con [Am] tròn cái tuổi tuổi thôi nôi
Ôm trong [D] tay súng lạnh rợn [Am] người
Mừng [D] con một [A] tuổi
Ôi cái [Am] tuổi cái tuổi ngọc [D] ngà
Dòng dây kẽm gai buông [Am] dài
Cho con [Em] tròn một tuổi thôi [Am] nôi

Mừng mừng [D] con một [Am] dãy quê [D] hương
Và đàn chim trắng tung bay khắp [Am] trời
Cho con [Em] tròn một tuổi thôi [Am] nôi

Chords List

Chord: Tuổi thôi nôi - Anh Việt Thu - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like