Chord/Tab song: Trúng Tim Đen - Khắc Hưng

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Trúng Tim Đen - Khắc Hưng - (Baby đừng nói [Am]dối anh Đừng từ [Em]chối anh Đừng giả vờ [...)

3 months ago107 Khắc Hưng
--
Baby đừng nói [Am]dối anh Đừng từ [Em]chối anh Đừng giả vờ [G]em chẳng để ý đến [Dm]anh
Chẳng phải điều gì [Am]xa lạ Em cũng [Em]biết mà Một phản ứng [G]hoá học hấp dẫn hai [Dm]ta
Vậy mà [Am]Anh biết em vẫn để ý [Em]Stalking me on your phone Anh ở [G]đâu hay đang ở bên [Dm]ai
[Am]Có lẽ vì em chẳng thấy Hap[Em]py when you're alone [G]Không cần nói cũng biết [Dm]Trúng tim đen em [Am]rồi
 
Baby, baby, baby Trúng tim đen em [Am]rồi Heart-shot, ba[Dm]by [E7]
[Am]Giơ tay lên nào, giơ tay lên nào Giơ tay lên nào Trúng tim đen em rồi
[Am]Giơ tay lên nào, giơ tay lên nào [Dm]Giơ tay lên nào [E7]Trúng tim đen em rồi
 
[Am]You know I got ya Because I've made it so obvious
[Am]I get the tingle between us And we're both single, it's a plus
[Am]'Cause I need a girl And you need a boy Don't hesitate, we still have a choice
Do it for [Dm]real, not a decoy Don't try to [E7]fight it Don't play it coy
 
Vậy mà [Am]Anh biết em vẫn để ý [Em]Stalking me on your phone Anh ở [G]đâu hay đang ở bên [Dm]ai
[Am]Có lẽ vì em chẳng thấy Hap[Em]py when you're alone [G]Không cần nói cũng biết [Dm]Trúng tim đen em [Am]rồi
 
Baby, baby, baby Trúng tim đen em [Am]rồi Heart-shot, ba[Dm]by [E7]
[Am]Giơ tay lên nào, giơ tay lên nào Giơ tay lên nào Trúng tim đen em rồi
[Am]Giơ tay lên nào, giơ tay lên nào [Dm]Giơ tay lên nào [E7]Trúng tim đen em rồi
 
[F]Không cần phải nói dối [E7]Không cần phải từ chối
[Am]Không cần phải suy nghĩ Cảm xúc này đâu có phải là nhất thời
[F]Câu chuyện này sẽ đi tới đâu [E7]Anh chẳng còn quan tâm nữa đâu
[Am]I know, you know, we know Now, lemme see your hands up
 
[Am]Yeah yeah yeah Now hear the gunshot Yeah yeah yeah [Dm]...[E7]
 
[Am]Baby baby giơ tay lên nào Giơ tay lên nào, giơ tay lên nào
[Am]Baby baby giơ tay lên nào Giơ tay lên nào I'm shooting you now
[Am]Baby baby giơ tay lên nào Giơ tay lên nào, giơ tay lên nào
Baby baby [Dm]giơ tay lên nào, now [E7]Trúng tim đen em [Am]rồi

Chords List

Chord: Trúng Tim Đen - Khắc Hưng - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like