Chord/Tab song: Tre xanh ru - Dương Thụ,Quốc Trung

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Tre xanh ru - Dương Thụ,Quốc Trung - (1) [G]Ah hu [D]ah hu [G]ah hu [D]ah [G]Ah hu [D]ah hu [Am]ah...)

7 months ago91 Ballade
--
1)
[G]Ah hu [D]ah hu [G]ah hu [D]ah
[G]Ah hu [D]ah hu [Am]ah hu [D]ah hu [G]ah
[G]Nắng có thương người tóc [D]phai màu
[Em]Xin nắng đừng về giữa [D]trưa hè
[G]Mưa có thương người mắt [D]hoen lệ
[Am]Mưa nhớ bay [D]xa bay [G]xa
 
[G]Ah hu [D]ah hu [G]ah hu [D]ah
[G]Ah hu [D]ah hu [Am]ah hu [D]ah hu [G]ah
[G]Gió có thương người áo [D]phai màu
[Em]Xin gió căng buồm gió [D]đưa thuyền
[G]Cây có buồn vì lá [D]xa rời
[Am]Cây nhớ vươn [D]cao xanh [G]tươi
 
[G]Ah hu [D]ah hu [G]ah hu [D]ah
[G]Ah hu [D]ah hu [Am]ah hu [D]ah hu [G]ah
[D#]Mưa nhớ [F]ai mưa buồn [G]không ngừng rơi
[D#]Mây cũng [F]theo người [G]xa
[D#]Cây héo [F]khô vì nắng [G]buồn trưa nay
[D#]Tình ai còn nơi [D]đây
 
[G]Ai đã xa còn nhớ [D]con đường
[Em]Có dấu chân người lúc [D]đi về
[G]Ai có thương về chốn [D]quê nhà
[Am]Câu hát ru, [D]tre xanh [G]ru
[G]Ah hu [D]ah hu [G]ah hu [D]ah
[G]Ah hu [D]ah hu [Am]ah hu [D]ah hu [G]ah
 
Solo
 
2)
[G]Ah hu [D]ah hu [G]ah hu [D]ah
[G]Ah hu [D]ah hu [Am]ah hu [D]ah hu [G]ah
[G]Nắng có thương người tóc [D]phai màu
[Em]Xin nắng đừng về giữa [D]trưa hè
[G]Mưa có thương người mắt [D]hoen lệ
[Am]Mưa nhớ bay [D]xa bay [G]xa
 
[G]Ah hu [D]ah hu [G]ah hu [D]ah
[G]Ah hu [D]ah hu [Am]ah hu [D]ah hu [G]ah
[D#]Mưa nhớ [F]ai mưa buồn [G]không ngừng rơi
[D#]Mây cũng [F]theo người [G]xa
[D#]Cây héo [F]khô vì nắng [G]buồn trưa nay
[D#]Tình ai còn nơi [D]đây
 
[G]Ai đã xa còn nhớ [D]con đường
[Em]Có dấu chân người lúc [D]đi về
[G]Ai có thương về chốn [D]quê nhà
[Am]Câu hát ru, [D]tre xanh [G]ru
[G]Ai đã xa còn nhớ [D]con đường
[Em]Có dấu chân người lúc [D]đi về
[G]Ai có thương về chốn [D]quê nhà
[Am]Câu hát ru, [D]tre xanh [G]ru
[G]Ah hu [D]ah hu [G]ah hu [D]ah
[G]Ah hu [D]ah hu [Am]ah hu [D]ah hu [G]ah....

Chords List

Chord: Tre xanh ru - Dương Thụ,Quốc Trung - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like