Chord/Tab song: Trạng Tí - OnlyC

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Trạng Tí - OnlyC - ([G]Cất tiếng hát ầu ơ lời [C]mẹ ru trong gió [G]chiều [Em]Ướ...)

4 months ago88 Ballade OnlyC
--
[G]Cất tiếng hát ầu ơ lời [C]mẹ ru trong gió [G]chiều
[Em]Ước muốn mai này con trai cao [C]lớn thông minh như [G]Trạng
[G]Nhưng khi con lớn lên lại [C]nghe cha không về [G]nữa
[Em]Ước muốn đi tìm cha nên con [C]cố siêng năng học [G]hành
 
[G]Nay mai con sẽ lớn lên thôi rồi con sẽ đi xa tìm cha
[G]Có xung quanh một vài đứa anh em thân như có chung luôn mẹ cha
Cất tiếng [C]ca trên con đường hoa nhấc tấm thân lên không lười nha
Dẫu có [G]thông minh hơn bao đứa xung quanh mê chơi vẫn siêng năng học nha
 
Thắp [G]sáng đêm nay, từng [Bm]đàn đom đóm đó bay
Soi [Em]cho Trạng học thi suốt đêm [C]thâu
Mũ [G]áo khăn quan, nay [Bm]mai ước mơ Kinh Thành
Không [Em]quên lời mẹ ghi nhớ năm [C]xưa
 
ĐK
Trạng thông [G]minh xán lán với tài [Bm]năng xứng đáng
Nhanh [Em]trí ra kế bao phen nhà vua [C]cứ khen mãi không quên
Dù vinh [G]hoa phú quý cao sang [Bm]khắp nơi nơi quyền uy
Con [Em]sẽ bao dung vị tha như cái [C]cách con nghe lời cha
 
Hi [G]há hi há hi hê, hi [Bm]há hi há hi hê
Hi [Em]há hi há hi hê, hà hi [C]há hì ha hí hê
Hi [G]há hi há hi hê, hi [Bm]há hi há hi hê
Hi [Em]há hi há hi hê, hà hi [C]há hì ha hí hê
 
RAP
Chi [G]chi chành chành cái đanh thổi lửa
Con [G]ngựa đứt cương ma vương ngũ đế
Bắt [G]dế đi tìm. Ù à ù ập. Ù à ù ập. Ù à ù ập
 
Thắp [G]sáng đêm nay, từng [Bm]đàn đom đóm đó bay
Soi [Em]cho Trạng học thi suốt đêm [C]thâu
Mũ [G]áo khăn quan, nay [Bm]mai ước mơ Kinh Thành
Không [Em]quên lời mẹ ghi nhớ năm [C]xưa
 
ĐK
Trạng thông [G]minh xán lán với tài [Bm]năng xứng đáng
Nhanh [Em]trí ra kế bao phen nhà vua [C]cứ khen mãi không quên
Dù vinh [G]hoa phú quý cao sang [Bm]khắp nơi nơi quyền uy
Con [Em]sẽ bao dung vị tha như cái [C]cách con nghe lời cha
 
Hi [G]há hi há hi hê, hi [Bm]há hi há hi hê
Hi [Em]há hi há hi hê, hà hi [C]há hì ha hí hê
Hi [G]há hi há hi hê, hi [Bm]há hi há hi hê
Hi [Em]há hi há hi hê, hà hi [C]há hì ha hí hê
 
LÊN 1 TONE
Trạng thông [A]minh xán lán với tài [C#m]năng xứng đáng
Nhanh [F#m]trí ra kế bao phen nhà vua [D]cứ khen mãi không quên
Dù vinh [A]hoa phú quý cao sang [C#m]khắp nơi nơi quyền uy
Con [F#m]sẽ bao dung vị tha như cái [D]cách con nghe lời cha
 
Hi [A]há hi há hi hê, hi [C#m]há hi há hi hê
Hi [F#m]há hi há hi hê, hà hi [D]há hì ha hí hê
Hi [A]há hi há hi hê, hi [C#m]há hi há hi hê
Hi [F#m]há hi há hi hê, hà hi [D]há hì ha hí hê

Chords List

Chord: Trạng Tí - OnlyC - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like