Chord/Tab song: Trăng Sáng Soi - Minh Cà Ri

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Trăng Sáng Soi - Minh Cà Ri - (Tang tính tang Tình tính tang tang tình Trời cho bóng xa hìn...)

a year ago388 Ballade Minh Cà Ri
--
Tang tính tang
Tình tính tang tang tình
Trời cho bóng xa hình
Trăng sáng soi
Rời gốc đa ven đình
Trời chia cách đôi mình.
 
[C] [G/B] [E7/G#] [Am] [F] [G] [Em] [Am] [Dm] [G] [Csus4] [C]
 
[C] A í [G/B] a
[E7/G#] À í a ru [Am] hời
[F] Mẹ ru [D7/F#] bé [G] đôi lời
[C] Trăng sáng [G/B] soi
[E7/G#] Dìu bước ba đi [Am] rồi
[F] Về bên [G] ấy [Csus4] chân trời. [C]
 
[F] Đàn ai
[G7/F] Nhẹ đưa
[Em] Giấc nồng [Am] say
[Dm] Dịu êm [G] từng ngón [C] tay
[F] Ngủ ngoan
[G7/F] Cùng câu
[C] Hát [G/B] ru [Am] hời
[Dm] Rồi khôn [G] lớn [Csus4] nên người. [C]
 
[C] A í [G/B] a
[E7/G#] À í a ru hời
[F] Mẹ ru [D7/F#] bé [G] đôi lời
[C] Trăng sáng [G/B] soi
[E7/G#] Giờ khuất sau mây [Am] trời
[F] Rời xa [G] bé [Csus4] con rồi. [C]
 
[C] [G/B] [E7/G#] [Am] [F] [D7/F#] [Gsus4] [G]
[C] [G/B] [E7/G#] [Am] [F] [G] [C] [C7]
 
[F] Đàn ai
[G7/F] Tình tang
[Em] Khúc biệt [Am] ly
[Dm] Lệ ai [G] trào khóe [C] mi
[F] Ngủ ngoan
[G7/F] Cùng câu
[C] Hát [G/B] ru [Am] hời
[Dm] Rồi khôn [G] lớn [Csus4] nên người. [C]
 
[C] A í [G/B] a
[E7/G#] À í a ru [Am] hời
[F] Một mai [D7/F#] ngó [G] lên trời
[C] Trăng sáng [G/B] soi
[E7/G#] Tựa mắt môi ba [Am] cười
[F] Từ bên [G] ấy [Csus4] xa vời. [C]
 
[C] Trăng sáng [G/B] soi
[E7/G#] Hoà mắt môi ba [Am] cười
[F] Từ bên [G] ấy xa vời. [C]

Chords List

Chord: Trăng Sáng Soi - Minh Cà Ri - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like