Chord/Tab song: Tình ngược lối - Sơn Hạ

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Tình ngược lối - Sơn Hạ - (1. Thôi em đừng khóc vì mai lấy [Em] chồng Nước mắt bây giờ ...)

a year ago151 Sơn Hạ
--
1. Thôi em đừng khóc vì mai lấy [Em] chồng
Nước mắt bây giờ có nghĩa gì [Am] không
Lệ vui khóc cho tình [Em] mới
Hay lệ sầu khóc tình chia [Am] ly
Thôi đừng [D] buồn gạt lệ vu [B7] quy.

2. Nước mắt biệt ly để anh nhận [Em] lấy
Mong em hạnh phúc với chồng qua [Am] sông
Thì thôi xem như đã [Em] hết
Anh cam đành chấp nhận lẻ [Am] loi
Xót đau [D] này để mình anh [Em] thôi.

ĐK:
Tham sang phụ [D] khó sông sâu dễ [G] dò
Lòng [Em] người lấy thước mà [G] đo [Em]
Mai [Am] đây người ta vui trong ngày [Em] cưới
Người [Am] ta ấm êm bên [Em] chồng
Hai họ chúc mừng duyên lứa [B7] đôi.

[Em] Xe hoa ngày [D] cưới đón cô dâu [G] về
Rượu [Em] mừng xin chúc vu [G] quy [Em]
Chú rể giàu [Am] sang mâm [G] quà với hoa tai [Em] vàng
Anh mỉm [B7] cười nuốt lệ biệt [Em] ly.

3. Thôi thế từ đây cách biệt nhau [Em] rồi
Đường dài một mình với tình đơn [Am] côi
Tình kia nay chỉ ngược [Em] lối
Người ta bỏ anh đi [Am] rồi
Bởi chữ [D] nghèo xa rồi tình [Em] tôi.

Chords List

Chord: Tình ngược lối - Sơn Hạ - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like