Chord/Tab song: Tình Cũ (0612)

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Tình Cũ (0612) - (Ngày mà anh vụ [Cmaj7]vỡ đánh mất tình yêu Ngày mà đôi trái ...)

2 years ago1688 Ballade CloseK
--
Ngày mà anh vụ [Cmaj7]vỡ đánh mất tình yêu
Ngày mà đôi trái [Bm]tim không còn bên gần nhau
Ngày mà em bước [Am7]đi rời xa
[D]Quên tình ta trong [G]ký ức[G7]
 
Ngày mà anh đã [Cmaj7]khóc hết nước mắt
Chẳng biết [Bm]em có quay trở lại
Người [Am7]xa tình ta đã [D]lỡ
Chẳng còn [G]chi
 
[Cmaj7]Nhớ lắm nhưng chẳng thể giữ
Bao nhiêu giấc [Bm]mơ trôi qua cầm tay
Đôi môi ấm [Am7]hơi nồng nàn nhưng đã [D]cũ
Ngày [G]trôi
 
[Cmaj7]Nếu biết trước có ngày chia ly
Anh đã [Bm]yêu hơn chẳng nghĩ suy
Để khi [Am7]mất em rồi
[D]Anh không còn luyến [G]tiếc
 
Ngày mà anh vụ [Cmaj7]vỡ đánh mất tình yêu
Ngày mà đôi trái [Bm]tim không còn bên gần nhau
Ngày mà em bước [Am7]đi rời xa
[D]Quên tình ta trong [G]ký ức
 
Ngày mà anh đã [Cmaj7]khóc hết nước mắt
Chẳng biết [Bm]em có quay trở lại
Người [Am7]xa tình ta đã [D]lỡ
Một [G]năm trôi
 
Sẽ không còn [Cmaj7]hoa và tình ca nữa
Khi em bước [Bm]đi quên hết chẳng nghĩ suy
Có lẽ những nổi [Am7]buồn anh mang anh [D]giữ cho mình [G]thôi
 
[Cmaj7]Giờ tiếc nuối để làm chi
Khi em đã [Bm]yêu ai thương ai mất rồi
Giấc [Am7]mơ màng, phút [D]giây tàng, đành [G]thôi
 
Ngày mà anh vụ [Cmaj7]vỡ đánh mất tình yêu
Ngày mà đôi trái [Bm]tim không còn bên gần nhau
Ngày mà em bước [Am7]đi rời xa
[D]Quên tình ta trong [G]ký ức
 
Ngày mà anh đã [Cmaj7]khóc hết nước mắt
Chẳng biết [Bm]em có quay trở lại
[Am7]Người quên, [D]người quên mất [G]rồi

Chords List

Chord: Tình Cũ (0612) - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like