Chord/Tab song: Tình ca đã qua 4

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Tình ca đã qua 4 - (Đôi mắt [Am] em, thấy sao buồn [Am] hiu Đôi mắt [Dm] em, như...)

--
Đôi mắt [Am] em, thấy sao buồn [Am] hiu
Đôi mắt [Dm] em, như đang hờn [Em] dỗi
Sao không [Am] nói, nói ra một [Dm] lời
Lặng thinh thế [G] ôi, cho câu [F] thơ thêm vật [Em] vờ
 
Em giấu [Am] đi, giấu những hạt [Am] mưa
Cho áng [Dm] mây, cuốn theo làn [Em] gió
Ta cứ [Am] ngỡ, cách xa muôn [Dm] trùng
Giận nhau chút [G] thôi, để đất [Em] trời không còn buồn [Am] tênh
ĐK
Yêu [Am] em, ta yêu [G] em
Dù năm [F] tháng có như ơ [Am] thờ [Dm]
Còn mãi trở [C] trăn, còn mãi cách [F] ngăn
Giận mông [C] lung, ngày tàn lơ [Em] ngơ…!
 
Em nói [Am] đi, phải chăng hờn [Am] ghen
Đếm cánh [Dm] hoa, tháng năm tàn [Em] úa
Cho anh [Am] biết, để anh dỗ [Dm] dành
Sợ mây tím [G] giăng, cho cuối [Em] mặt
Gió lạc làm[Am] mưa.

Chords List

Chord: Tình ca đã qua 4 - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like