Chord/Tab song: Tin Mừng Đêm Giáng Sinh - Samuel Pan

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Tin Mừng Đêm Giáng Sinh - Samuel Pan - ([Em]Một đêm tối sương [C]mù bao phủ quanh [Em]miền khắp chốn...)

7 months ago88 Samuel Pan
--
[Em]Một đêm tối sương [C]mù bao phủ quanh
[Em]miền khắp chốn trần [F#dim7]gian [B7]mờ
[Am]Người say giấc yên [C]bình êm ấm trong
[Am]nhà tránh rét ngày [B]đông [G]về
[Am]Đêm dần [B]tàn [G]như [B]mọi [Em]ngày...
 
[Em]Người canh giữ chiên [C]mình trông ngóng sao
[Em]trời ê buốt giữa [F#dim7]đêm [B7]trường
[Am]Tìm hơi ấm đêm lạnh [C]quên bớt ưu sầu rét
[Am]mướt lạnh [B]căm [G]người
[Am]Chân mệt [B]nhọc, [G]trên [B]đường [Em]dài...
 
1/ [Am]Ô tin vui đã đến nơi [B]đây,
[B7]khắp các chốn đang bừng [Em]sáng
[C]Muôn thiên binh đang cất tiếng [B]ca [Em],
nầy là một tin mừng cho thế [B7]giới
Nguyện [B]Chúa sáng danh từng [Em]trời,
là [G]vua hiển vinh đời [Em]đời
[D]Vì người lâm thế, đến chốn đê [B7]hèn đêm tối tăm
Ngài [B]đã đến trong dương [Em]trần,
chuồng [G]chiên máng rơm nghèo [Em]hèn
[D]Ngài vì nhân thế, còn đang chìm trong đời tăm [B]tối...
[Em]Khắp thế [G]trần, [Am]vui mừng [B]đầy,
[G]ơn ngập [Em]tràn
[B]Chúa giáng [B7]trần,
[Am]đem hòa [B]bình [G]cho loài người,
[B7]mừng vui Giáng [Em]sinh.
 
2/ [Am]Ô đêm nay đây Chúa đến nhân [B]gian,
[B7]cả thế giới đang chào [Em]đón,
[C]tâm linh ai đang mãi ưu [B]tư [Em],
nào mời Hài nhi Jesus chân [B7]Thánh
vào [B]trong chính tâm hồn [Em]này,
lìa [B7]xa tháng năm lạc [Em]loài,
[D]tình Ngài khỏa lấp hết
những tháng ngày [B7]nhiều lỗi lầm,
mọi [B]đau khổ xa nghìn [Em]trùng,
tình [G]yêu chứa chan ngập [Em]tràn,
[D]tìm về bên Chúa tìm đến nguồn an bình đầy tươi [B]mới...
[Em]Đến với [G]Ngài, [Am]tiếp nhận [B]Ngài,
[G]tin nhận [Em]Ngài...
[B]Chúa đón [B7]chờ, [Am]bao người [B]tội,
[G]đang lầm đường, [B7]về với Chúa [Em]Cha.

Chords List

Chord: Tin Mừng Đêm Giáng Sinh - Samuel Pan - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like