Chord/Tab song: Tìm em câu hát dân ca - Nguyễn Tiến

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Tìm em câu hát dân ca - Nguyễn Tiến - (Anh về tìm [Am] em qua câu dân ca Con mắt liếc [G] lại bằng ...)

7 years ago1018 Ballade Nguyễn Tiến
--
Anh về tìm [Am] em qua câu dân ca
Con mắt liếc [G] lại bằng ba đứng [C] gần
Câu hát mời [D] trầu Hà Nam quê [Em] ta
Duyên dáng thiết [G] tha [Em] phủ Lý quê [Am] nhà

Câu dân [Am] ca, có tự bao giờ
Mà để thương để [F] nhớ để đợi để [Dm] chờ
Về bến Phù Vân đi trên con đường [F] mới
Tìm câu dân [C] ca

Về Bắc thanh [Dm] châu vẫn nghe câu ca nao [C] lòng
Anh qua chợ [Dm] bầu, tìm mua hàng [G] cau
Anh qua cầu hồng [Am] phú "Phủ lý [G] ơi!

Câu hát dân ca mà em vẫn [C] hát
Trầu [Am] này trầu tính trầu tình
Anh còn [G] son em cũng còn [Em] son
Anh [Am] về thưa với Mẹ [Dm] Cha
Để đôi ta [E7] được làm [Em] con một [Am] nhà

Chords List

Chord: Tìm em câu hát dân ca - Nguyễn Tiến - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like