Chord/Tab song: Tiếng hát gửi dòng sông quê hương - Phan Nhân

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Tiếng hát gửi dòng sông quê hương - Phan Nhân - (Intro: [G][C][G][D][G] 1. Trìu [G] mến Cửu Long nước êm trô...)

5 years ago637 Phan Nhân
--
Intro: [G][C][G][D][G]

1. Trìu [G] mến Cửu Long nước êm trôi lững [C] lờ ven quê [D7] nhà
Cuộn phù [C] sa đưa nước xuôi về tắm mát [G] đồng quê, vui xóm [D7] thôn
Dừa [G] soi bóng [C] nước, thuyền tung [G] lưới, vút cao tiếng hò nhặt [D7] khoan
Lòng [G] dân như [C] nước dòng sông [G] lớn sắt son [D7] giữ trọn tình [G] quê

Dòng [G] nước còn in bóng ta xưa xuôi [C] thuyền đi diệt [D7] thù
Một mùa [C] Thu, sông nước căm hờn đã đứng [G] vùng lên xây chiến [D7] khu
Còn [G] đây gương [C] sáng ngời sông [G] núi U Minh Tháp Mười hùng [D7] anh
Cửu [G] Long đang [C] cuốn ngàn đau [G] khổ tuôn ra [D7] xa ngoài biển [G] Đông

2. Dòng [G] nước dù muôn cách xa, quê hương [C] mẹ luôn bên [D7] lòng
Người Cửu [C] Long trên đất sông Hồng vẫn vững [G] niềm tin xây chiến [D7] công
Lừng [G] vang chiến [C] thắng từ sông [G] nước quê hương thêm nặng tình [D7] thương
Rộn [G] vui kiến [C] thiết cùng xây [G] đắp cho mau [D7] liền bờ Hiền [G] Lương

Hẹn [G] ước ngày mai Bắc Nam chung một dòng [C] sông hiền [D7] hòa
Về quê [C] ta xây những nông trường, tiếng máy [G] cày rộn vui bến [D7] sông
Điện [G] soi bóng [C] nước, đỏ tươi [G] ngói ấm bao mái trường làng [D7] quê
Đời [G] vui phơi [C] phới dòng sông [G] mát dẫn ta [D7] liền bài tình [G] ca

Chords List

Chord: Tiếng hát gửi dòng sông quê hương - Phan Nhân - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like