Chord/Tab song: Tiễn em cuối đường

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Tiễn em cuối đường - (Cố ngăn ngấn lệ nuốt sầu vào [Am]tim [F] Nhìn nhau phút [A7]...)

a year ago357 Boléro Mạnh Quỳnh
--
Cố ngăn ngấn lệ nuốt sầu vào [Am]tim [F]
Nhìn nhau phút [A7]giây lần cuối trong [Dm]đời [Am]
Để rồi muôn kiếp lìa [Dm]nhau bọn mình gãy đôi nhịp [C]cầu
Nỗi u sầu giăng kín hồn [E7]tôi.
 
Xót thương kiếp tằm nửa đời nhả [Am]tơ [F]
Tình duyên trái [A7]ngang hạnh phúc lỡ [Dm]làng [Am]
Vì đời quên hết tuổi [Dm]xanh ngậm ngùi đắng cay riêng [C]mình
Đêm trở [E7]về giá lạnh phòng [Am]côi.
 
ĐK:
Tôi tiễn em [G]đi về [C]miền thế giới hư [G]vô
Để [Am]lại trăm nhớ ngàn [Dm]thương
Quên [G]đi trần thế lắm cơ [C]cầu
Nhiều muộn phiền vây kín đời [G]em
[Dm]Đừng vương vấn [E7]chi.
 
Chắp tay khấn nguyện cho người bình [Am]yên [F]
Tìm vui thảnh [A7]thơi nơi cõi vĩnh [Dm]hằng [Am]
Nghẹn ngào tôi hát ru [Dm]em một lần giấc thiên thu [C]buồn
Thôi vẫy [E7]chào vĩnh biệt người [Am]ơi.

Chords List

Chord: Tiễn em cuối đường - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like