Hợp âm - tab: The Bridge Song - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: The Bridge Song - ( The Bridge Song this is correct!! Em7/G 32003x Cadd9 x3...)

--
The Bridge Song

this is correct!!

Em7/G 32003x Cadd9 x3203x
D4/F# 20003x Asus x0223x
Em7/B 02203x Dsus2 x00230intro: | Em7/G--- | D4/F#---| Em7/B---| 2 times


I don't know where to [Em7/G]go so I [D4/F#]guess I have to [Em7/B]fly
I'll have to [Em7/G]dream of all good [D4/F#]things before I [Em7/B]die
So where to [Em7/G]go Lord I [D4/F#]guess I'll have to [Em7/B]fly
I'll have to [Em7/G]dream of all good [D4/F#]things before I [Em7/B]die

And it's [Cadd9] getting so much [Em7/G] harder to be [Asus] one these days
[Cadd9] So much [Em7/G]harder to be - [Asus]lieve
[Cadd9] So much [Em7/G]harder to be [Asus]one these days
[Cadd9] So much [Em7/G]harder to be - [Asus]lieve N.C

And did they [Em7/G] know that they'd [D4/F#]need a fence so [Em7/B]high
Cause giving [Em7/G] up is a [D4/F#]total waste of [Em7/B]time
I stop to [Em7/G]breathe in [D4/F#]air as [Em7/B]I
Watch the [Em7/G]ground beneath us [D4/F#]blend into the [Em7/B]sky I don't know where to go

And it's [Cadd9] getting so much [Em7/G]harder to be [Asus] one these days
[Cadd9] So much [Em7/G]harder to be - [Asus]lieve
[Cadd9] So much [Em7/G]harder to be [Asus] one these days
[Cadd9] So much [Em7/G]harder to be - [Dsus2]lieve N.C

Danh sách hợp âm

Hợp âm: The Bridge Song - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích