Chord/Tab song: Thanh Niên Ca - Nguyễn Quốc Việt

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Thanh Niên Ca - Nguyễn Quốc Việt - ([C] Thanh niên chúng ta [Am] chủ tương lai nước [G] nhà. [Em...)

8 months ago85 Nguyễn Quốc Việt
--
[C] Thanh niên chúng ta [Am] chủ tương lai nước [G] nhà.
[Em] Học tập, tiến [Dm] bộ mãi [F] là thanh [G] niên.
 
[C] Xung phong tiến lên [Am] cùng chí khí ngút [G] trời.
[Em] Xây dựng xã [Dm] hội vừa [F] "hồng" [G] vừa [C] "chuyên".
 
Dk:
Đâu Đảng [C] cần thanh niên [E] có ở đâu [Am] khó có thanh [C] niên.
Ở đâu [C] cần thanh niên [E] có ở đâu [Am] khó có thanh [C] niên.

Chords List

Chord: Thanh Niên Ca - Nguyễn Quốc Việt - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like