Hợp âm - tab: Tháng mấy em về - Bắc Sơn - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Tháng mấy em về - Bắc Sơn - (Bây [C] giờ em đi [Am] xa, nhớ [D] thương xin để lại [Am] nh...)

Available on
--
Bây [C] giờ em đi [Am] xa, nhớ [D] thương xin để lại [Am] nhà
Gửi cho đọt [G] mướp luống cà và bụi [Am] bông
Bây [C] giờ anh ở [Am] lại, để chiều chiều [D] ra đứng cửa [Am] sau
Ngó mong đường [C] đắp nhớ nhau ít [Am] nhiều [Dm][Am]

Anh ngó sóng [Em] mạ hiu hiu cơn [F] gió
Nhớ tóc em [G] dài, ơi [Em] xõa ơi nhớ xõa [Am] thương
Ngó [C] trăng lặng nhớ nhiều đêm sương
Nửa khuya ngoài bụi cỏ, nỉ [D] non tiếng dế [Am] mèn
Pum púm pùm pùm pum !
Pùm trong tiếng [Em] dế, tiếng nhịp chày [Am] khua [Dm][Am]

ĐK: Qua nhịp [Em] cầu, em đi không ngó [Am] lại
Nhịp cầu [G] rung sợ trợt chân [Am] em
Chút [G] thôi kỷ niệm mong [C] manh
Tiếc [D] chi mà chẳng [Am] (ớ) ngoái [F] nhìn, là nhìn lại [Em] nhau
Kỷ [Dm] niệm như nước chảy [Am] mau
Bỏ lại nhịp cầu trông theo, nước [Em] trôi kỷ niệm về [Am] đâu

[Dm] Giờ còn một [Am] bóng, anh qua [C] cầu
Qua [Am] cầu, anh lại [C] nhớ
Gió [Em] thổi mấy mà [E7] lá rụng [Am] nhiều
Thư em viết [C] lại chỉ mỗi [Am] câu:
Đừng buồn, đừng [Em] nhớ! đừng sầu khi vắng [Am] em!
Em sẽ [F] về để rồi xem tháng [C] mấy
Em sẽ [Em] về tháng mấy để rồi [Am] xem!

Mạ [Am] non, ới mạ non, đợi cấy ruộng [C] bùn
Còn nhịp cầu tre lắc [Am] lẻo
[D] Đợi là đợi bước chân em [Am] về!

Danh sách hợp âm
Available on

Hợp âm: Tháng mấy em về - Bắc Sơn - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích