Chord/Tab song: Tạm biệt Huế - Xuân An,Thu Bồn

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Tạm biệt Huế - Xuân An,Thu Bồn - (Theo [C] em lên những ngôi [G] đền Chén vàng chén [Dm] ngọc ...)

6 years ago1028
--
Theo [C] em lên những ngôi [G] đền
Chén vàng chén [Dm] ngọc đắm [G6] chìm sông [C] sâu
Mặt trời [Dm] vàng và mắt em [Dm] nâu [G]
Cho anh gởi [Dm] Huế một [F] câu thơ [G] tình

Huế [C] ơi [Am]
Áo trắng ngày [Dm] xưa thuở tìm [Em] em không [F] thấy
Mênh mang mấy nhịp Trường [G] Tiền nắng [Dm] lên
Nắng [Am] lên từ phía nón [G] em nghiêng qua [C] cầu

Huế [C] ơi . . .
Nhịp cầu [Dm] cong mà con đường thì [F] thẳng
Một đời [Am] anh tìm mãi Huế nơi [Dm] mô
Con sông dùng [G] dằng con sông không [Am] chảy
Sông chảy vào [Dm] lòng nên Huế rất [C] sâu

Huế [C] ơi . . .
Tạm biệt [Dm] nhau mà trong lòng còn [F] Huế
Hải Vân [Am] ơi đừng tắt ngọn sao [Dm] khuya
Xin tạ [Am] từ với chiếc hôn thầm lặng
Anh trở [G] về hóa [F] đá phía bên [C] tê

Chords List

Chord: Tạm biệt Huế - Xuân An,Thu Bồn - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like